RET

     

direct door naar 0##                     direct door naar 1###